AKVARIUMININKŲ KLUBAS

Įkurtas 2004 metais, Kauno m.

Gyvas bendravimas ir patirties dalinimasis ne tik tarp narių bet ir tarp visu akvakultūros mėgėjų . Klubas sukurtas gausinti akvariumų mėgėjų gretas ir kelti jų žinių lygį.

ĮVYKIAI, NAUJIENOS

Misija:

Gausinti akvariumų mėgėjų gretas ir kelti jų žinių lygį.

Vizija:

Tapti stipriu klubu, veikiančiu Lietuvoje ir turinčiu skyrius didesniuose Lietuvos miestuose su patalpomis ir reprezentaciniais akvariumais;

Veiklos kryptys:

Gyvas bendravimas ir patirties dalinimasis tarp klubo narių. Periodiški narių susitikimai skyriuose, kuriuose būtų bendraujama su akvariumininkyste susijusiais klausimais.
Klubas ir Zoologijos sodas

Klubas pagal bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos zoologijos sodu įrengė modernią akvariumų sistemą ir atnaujino žuvų bei akvariuminių augalų kolekciją. Naujai įrengtiems akvariumams žuvytes ir augalus iš savo asmeninių kolekcijų padovanojo klubo nariai ir kiti akvariumų mylėtojai. Tai tarsi mažytė dovana, o gal ir savotiškas skolos grąžinimas zoologijos sodui, sodui – su kuriuo kartu augo, mokėsi, sėmėsi patirties, o vėliau ir ja dalinosi ne viena gamtos mylėtojų, tame tarpe ir akvariumininkų, karta.

Klubo susitikimai

Akvariumininkų klubas organizuoja įvairius renginius, užsiima informacijos sklaida, kita veikla. Klubas yra atviras visiems sąžiningiems, bendrauti ir bendradarbiauti norintiems akvariumininkystė ir gamtą mylintiems žmonėms. Klubo narius vienija bendros vertybės ir siekiai bei pasirižimas dirbti Lietuvos gamtos labui.

AKVARIUMININKŲ KLUBAS

Periodiškai rengiame susitikimus, dalinamės žiniomis ir patirtimi.

Kviečiame burtis visus akvariumų mėgėjus – tiek esamus, tiek ir būsimus – dar tik planuojančius įsigyti akvariumą.

Klubo nariu gali tapti kiekvienas besidomintis akvariumais ir sulaukęs 18 metų. Jaunesniems siūlome nenusiminti ir aktyviai dalyvauti klubo veikloje, o tikraisiais nariais tapti sulaukus aštuoniolikos.

Klubas yra visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija, todėl išlaikomas tik klubo narių. Kadangi sėkmingai klubo veiklai reikalingos lėšos, tai yra nustatytas nario mokestis. Jaunesniems dalyviams, kurie nėra klubo nariai, nėra ir nario mokesčio.

Jei norite tapti klubo nariais, užpildykite nario anketą, kurią užpildę ir sumokėję nario mokestį, gausite klubo nario pažymėjimą ir tapsite klubo nariais.